Algemene voorwaarden workshops natuurfotografie

Algemene voorwaarden workshops natuurfotografie

Aanmelden

Aanmelding vindt plaats door het invullen van het online inschrijfformulier. De aanmelding is pas definitief als zowel het inschrijfformulier als het cursusgeld is ontvangen. Ná inschrijving krijg je altijd een bevestiging via de mail of je inschrijving definitief is. Uiterlijk 1 week voor de workshop datum krijg je nog een mail met aanvullende informatie (routebeschrijving e.d.) Mocht een workshop eventueel ‘vol’ zijn dan zal gevraagd worden of je op een wachtlijst geplaatst wilt worden.

Betalingsvoorwaarden

Betaling van het cursusgeld dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de workshop, tenzij anders aangegeven, te geschieden op rekening IBAN: NL61INGB0008416388 BIC: INGBNL2A) t.n.v. Event Plus te Roosendaal onder vermelding van je naam en het factuurnummer.

Annuleren

Tot uiterlijk 4 weken voor aanvang van de workshop is annulering mogelijk; dan wordt het volledige cursusgeld terugbetaald. Daarna is het volledige cursusgeld verschuldigd of wordt er een alternatieve datum gezocht. Mochten er deelnemers op de wachtlijst staan voor die workshop dan zal geïnformeerd worden of die de opengevallen plaats alsnog willen innemen. Als dat het geval is zal toch het volledige cursusgeld worden teruggestort. Indien Johan van de Watering Natuurfotografie de workshop moet annuleren, bijvoorbeeld bij onvoldoende deelname of onvoorziene omstandigheden, dan zal het reeds betaalde cursusgeld zo spoedig mogelijk worden teruggestort.

Aansprakelijkheid

Johan van de Watering Natuurfotografie / Event Plus is niet aansprakelijk c.q. niet gehouden tot vergoeding van schade ontstaan door, tijdens of bij gelegenheid van de deelname aan de workshops. Johan van de Watering Natuurfotografie / Event Plus kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor welk gebeuren dan ook, zoals fouten, vertraging, verlies, verwonding, ongeval, of schade aan personen of eigendommen voortvloeiend uit welke oorzaak dan ook gedurende de workshop of het vervoer naar de plaats van bestemming van de desbetreffende workshop. Het afsluiten van een eigen reis en/of kostbaarhedenverzekering is dan ook aan te bevelen.

Johan van de Watering Natuurfotografie behoudt zich het recht voor, om het workshop programma tijdens de workshop aan te passen, mocht dit door lokale omstandigheden noodzakelijk zijn/worden.

Roosendaal

September 2015